Kako mogu da pravim nakit s autorskim pravima?

- Sep 27, 2019-

Prema američkom zakonu, svaki originalni predmet koji je napravljen u fiksnom obliku automatski je podložan zaštiti autorskih prava. Da bi se bavio autorskim nakitom, osoba prvo mora utvrditi da li je predmet koji je izradio originalan ili ne. Zatim, ako autor želi javno objaviti autorska prava, može ga prijaviti u američkom uredu za autorska prava.

Dizajni i ideje za nakit postoje već dugo vremena i iako je fizički oblik originalnog komada nakita možda pod zaštitom autorskih prava, ideja i sistem izrade nisu. To ponekad može otežati utvrđivanje jesu li ogrlica, narukvica ili minđuše originalni dizajn. Kako bi provjerio je li novoizrađeni komad potpuno jedinstven ili ne, osoba može pretraživati na Internetu i / ili bazu podataka ureda za autorska prava da bi pogledala prethodno zaštićene autorske dijelove.

Slanje papira u nakit za autorska prava obično uključuje posjetu web stranice ureda za autorska prava. Na mjestu će osoba moći preuzeti potrebne obrasce, koji se mogu ispisati, ispuniti i poslati poštom. Još jedna opcija dizajnera je da ispunjava obrasce putem interneta i šalje ih elektroničkim putem. Na Internetu se mogu preuzeti udžbenici o tome kako to učiniti.

001

Fotografije nakita mogu se fotografirati tako da se mogu poslati s obrascima. Te bi slike obično trebale pokazati detaljan dizajn nakita, a ne fokusirati se isključivo na umjetničke kvalitete. Treba snimiti različite kutove, pa će se prikazati cijeli komad.

Nakon što se obrasci ispravno ispune i slike budu snimljene, dizajner može zatim potrebne obrasce predati u nakit s autorskim pravima. Naknada za prijavu najvjerovatnije će biti potrebna i treba je poslati zajedno sa ovom papirologijom. Mnogo puta su troškovi slanja elektroničkim putem manji od troškova koji se obavljaju putem tradicionalne pošte. Ured za autorska prava razmotrit će zahtjev, utvrditi je li nakit originalni komad i poslati potvrdu o autorskom pravu. Ovaj postupak može trajati i do osam mjeseci.

Podnošenje nakita protiv autorskih prava nije uvijek neophodno, ali ima prednosti. Posjedovanje papira omogućava dizajneru da lako podnese tužbu protiv svakoga ko kopira njegov rad. Takođe, s autorskim pravima na spisku, američka carinska služba može zadržati kopirane komade koji dolaze iz drugih zemalja. Također, zapis je javan, tako da će dizajn ostati zaštićen autorskim pravima do 70 godina nakon što dizajner umre, osim ako se autorska prava ne obnove - u tom slučaju bi se mogla zaštititi i duže.