Istorija torbe

- Mar 06, 2019-

Komercijalna priroda samog pakovanja postaje sve značajnija. Postao je poseban proizvod koji više nije vezan za proizvodnju robe, proizvod koji je neodvojiv od svih roba i široko se koristi.

Nacionalni naučnici su razvili ekološku plastičnu vrećicu napravljenu od elektrolita. Ova ekološki prihvatljiva plastična vrećica može se razgraditi ne samo bezopasno, već se i ova ekološki prihvatljiva plastična vrećica može otopiti u vodi.

Prema naučnicima, proizvodi od polimernih plastičnih materijala koji su uobičajeni u životu mogu potrajati stotinama godina da se potpuno razgrade i da će postojati na Zemlji stotinama godina. Prema stvarnim podacima, 80% korišćenih plastičnih vrećica se konačno transportira na deponije smeća na isti način kao i opšti otpad, a samo 7% plastike se reciklira.

Ova nova, ekološki prihvatljiva plastična vrećica neće ispuštati štetne supstance tokom procesa razlaganja, pa čak i razgrađuje na prirodne supstance koje insekti ljube, što je od velike pomoći u zaštiti prirodne sredine.