Cheap Packaging Strategy

- Apr 04, 2019-

Ova strategija pakovanja je za preduzeća da koriste jeftinu, jednostavnu konstrukciju ambalaže, koja se obično koristi za intenzivnu upotrebu svakodnevnih potreba. Kao što su opća odjeća, obuća, jestiva sol, posuda, kuhana kineska medicina, svježe mlijeko u vrećama i tako dalje. Naravno, preduzeća usvajaju ovu strategiju pakiranja, ne zato što potrošači traže nisku i nasumičnu kupovinu, već trebaju uzeti u obzir njene primjenjive, pristupačne karakteristike.