Uloga poklon kutija

- Apr 29, 2019-

Zato što je poklon kutija funkcija pakovanja način društvenih potreba proširenja. Dakle, ne samo da ima ulogu ambalaže iu određenoj mjeri osvijetljen dio uloge, poklon kutija izuzetnog stupnja je proporcionalna povećanju vrijednosti robe, u određenoj mjeri oslabila upotrebu robe. Zaštita robe je slična općoj ambalaži, kako bi se naglasila vrijednost će koristiti skuplje i lijepe obloge za zaštitu robe, kao što je svila. U cirkulacijskoj vezi nema opće ambalaže tako zgodan, vrijednost poklona je relativno visoka, u cirkulaciji troškovi moraju biti visoki, kao što su bez kolizije, bez deformacija i tako dalje. Nema sumnje da postoji ultra-visok uticaj u uljepšavanju robe kako bi se privukli kupci.